Muhasebe Etiği Nedir?

Muhasebe etiği önemli bir konudur çünkü muhasebeciler olarak kişi ve kuruluşların finansal bilgilerine erişen kilit personel biziz. Bu tür bir güç, aynı zamanda, şirket algılarını geliştirmek veya kazanç yönetimini uygulamak için bilgilerin kötüye kullanılması veya sayıların manipülasyonu için potansiyel ve olasılıkları da içerir. Bir denetim sırasında etik de mutlaka gereklidir. Denetim ve muhasebe etiği gerekleri yerine getirilmeden denetim anında durdurulmalıdır. Etik ve Davranış Kuralları..

Muhasebe Etiği Nedir?
Yazar : Tarih : Okunma : 111 Görüntüleme Yorum Yap

Muhasebe etiği önemli bir konudur çünkü muhasebeciler olarak kişi ve kuruluşların finansal bilgilerine erişen kilit personel biziz. Bu tür bir güç, aynı zamanda, şirket algılarını geliştirmek veya kazanç yönetimini uygulamak için bilgilerin kötüye kullanılması veya sayıların manipülasyonu için potansiyel ve olasılıkları da içerir. Bir denetim sırasında etik de mutlaka gereklidir. Denetim ve muhasebe etiği gerekleri yerine getirilmeden denetim anında durdurulmalıdır.

Etik ve Davranış Kuralları

Etik ve etik davranış daha çok dürüstlük, bütünlük ve ahlak gibi genel ilkelere atıfta bulunur. Ancak mesleki davranış kuralları, yeminli mali müşavirlerin yönetim organları tarafından belirlenen belirli bir kurallar dizisidir. Dünyadaki farklı kurumlar tarafından belirlenen kurallar benzersiz olsa da, bazı kurallar evrenseldir. Bu önemli kurallardan bazılarına daha yakından bakalım.

Kurallar ve Rehberlik

Profesyonel muhasebe kuruluşları tarafından belirlenen kilit kurallardan biri, bağımsızlık fikridir. Bu, bir denetçi olarak tamamen objektif olmanız ve müşteriyle herhangi bir bağınız veya ilişkiniz olmaması gerektiği fikridir, çünkü bu, potansiyel olarak muhakemenizi ve denetim çalışmasının genel seyrini bozabilir.

Bağımsızlığın iki biçimi vardır:

 • Aslında bağımsız
 • Görünüşte bağımsız

Aslında bağımsızlık, bir denetçi olarak müşteri firmada herhangi bir hisseye veya başka yatırımlara sahip olup olmadığınız gibi herhangi bir olgusal bilgiyi ifade eder. Bu gerçekleri belirlemek genellikle kolaydır. Ancak görünüşte bağımsızlık daha özneldir. Örneğin, bir denetçi olarak müşteri firmada bir yılsonu partisine davet edildiğinizi varsayalım. Partinin son derece lüks olduğu ortaya çıkıyor ve ayrıca hediye olarak güzel bir saat de alıyorsunuz. Görünüşte, partiye davet edilen ve kendisine hediye verilen denetçi, denetimde bağımsızlığını koruyabilecek midir? Olası bir çıkar çatışmasını çözmek için makul bir gözlemci testi kullanılır. Yani, makul bir gözlemci durum hakkında ne söylerdi?

Bağımsızlığa Yönelik Tehditler

Bağımsızlık düzeyini azaltabilecek tehditler ve durumlar her zaman vardır. Bu tehditlerden bazılarına bir göz atalım:

 • Aşinalık Tehdidi: Denetçinin müşteri ile uzun bir ilişkisi varsa veya yakın arkadaş/akraba ise
 • Gözdağı Tehdidi: Denetçi mali tabloları değiştirirse, müşteri denetçileri değiştirmekle tehdit eder.
 • Kişisel Çıkar Tehdidi: Denetçinin, müşteriden ödenmemiş hisseler veya yüksek bir ücret yoluyla doğrudan bir finansal çıkarı varsa
 • Kendi Kendini İnceleme Tehdidi: Denetçi hem denetim hem de defter tutma hizmetlerini yürütüyorsa, denetçinin kendi çalışmasının gözden geçirilmesidir.

Diğer Önemli Kurallar

Profesyonel muhasebe kuruluşları tarafından belirtilen diğer bazı kurallar aşağıdakileri içerir:

 • Koşullu ücretlere izin verilmez – Örneğin, net gelir rakamının bir yüzdesine veya alınan bir banka kredisinin yüzdesine dayalı denetim ücretleri
 • Dürüstlük ve gereken özen – Denetim çalışması eksiksiz, özenle ve zamanında yapılmalıdır.
 • Mesleki yeterlilik – Denetçiler yetkin olmalıdır, yani ilgili sektörde hem gerekli akademik bilgi hem de deneyime sahip olmalıdır.
 • Kural ihlalini bildirme yükümlülüğü – Bu kurala genellikle ihbarcı kuralı denir. Bir EBM, bu kurallardan herhangi birini ihlal eden bir EBM’yi gözlemlerse, bunu bildirmekle yükümlüdür.
 • Gizlilik – Denetçiler, müşteriyle ilgili herhangi bir bilgiyi dışarıdakilere açıklamamalıdır.
Sait Elmas (info@siradakihaber.com)